ANBI

In Nederland is elke ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) organisatie verplicht om officiële documenten zoals (financiële) jaarverslagen, bestuurssamenstelling en verschillende registraties (bijvoorbeeld RSIN en KvK) te publiceren.

Deze laatste gegevens heeft TECS samengevat in een zogenoemd ANBI factsheet 2021.

Zowel de recente jaarverslagen uit 2019 en 2020, als de notulen van de recentste bestuursvergadering en het bestuursbesluit zijn van de website te downloaden.

Overige informatie en oudere jaarstukken zijn op te vragen via info@tecs.ngo