Disclaimer

Alle noodzakelijke zorg is genomen bij het samenstellen van de informatie op de TECS International foundation (TECS) website (www.tecsinternational.org).

Het is echter de verantwoordelijkheid van elke persoon om bij het bekijken van de informatie op deze site, de nauwkeurigheid te controleren. Het wordt daarom aanbevolen aan toekomstige gebruikers van de geboden informatie of diensten, de inhoud te controleren op juistheid. Bij onduidelijkheden of onjuistheden kan men contact opnemen met TECS om de informatie op juistheid en volledigheid te bevestigen.

TECS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele vorderingen uit hoofde van de beschrijvingen of informatie die op deze website is verkregen.
TECS’ beleid is om haar site te verbeteren op een permanente basis.

Wij stellen alle feedback op prijs, die kan leiden tot veranderingen of verbeteringen waaronder de rapportage van een feitelijke onjuistheid of aanbevelingen met betrekking tot toevoeging of wijziging van gegevens.