Middelen

HOJ boekje binnenbuitenWat we doen

Sinds 2016 ontwikkelt TECS uniek lesmateriaal in de vorm van creatieve cursussen over uiteenlopende onderwerpen voor particulieren, scholen, verenigingen, en andere organisaties.

Schoonheid en techniek is overal om ons heen te vinden. Kinderen vinden dit vaak vanzelfsprekender dan volwassenen. Onze samenleving heeft steeds meer behoefte aan kennis van techniek en wetenschap. Daarom moesten alle basisscholen van overheidswege vanaf 2020 Wetenschap & Techniek in hun curriculum opnemen. Daarnaast is ook steeds meer behoefte aan vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur. Bij cultuur kun je je afvragen ‘waarom doe je dit’ en ‘waarom ziet het er zo uit’’ en bij techniek ‘hoe werkt het’ en ‘hoe maak je het’.

Het gaat bij beide onderwerpen over onderzoekend leren. Het lesmateriaal dat TECS aanbiedt is ontwikkeld door professionals, uitgewerkt volgens specifieke leerdoelen en getest in pilotlessen.